Grannsamverkan

Grannsamverkan:


Drev-Hornaryds socken bedriver grannsamverkan. Det innebär att vi samarbetar och hjälper varandra genom att uppmärksamma vad som händer i vårt område samt ha kontakt med polisen.


Ansvarig och kontaktombud är Tomas Isaksson


För att få nyheter och information, maila ert mobilnummer till följande adress: grannsamverkan.dh@gmail.com


Detta system ersätts nu med Trygga Gatan, se nedan.Trygga Gatan:


Trygga Gatan (TG) är ett Webb-baserat informationssystem som är utvecklat av Martin Stengård. TG är framtaget enbart för grannsamverkan och att vara ansluten är både frivilligt och kostnadsfritt. Detta system ersätter det gamla informationsflödet med email.


Med hjälp av en personlig Pin-kod loggar du in dig på TG och kan uppdatera dig om allt som händer inom ditt grannsamverkanområde och närliggande områden. Där finns alla inlägg som polisen Tommy Lövgren skapar, men även inläggen från de boende i området. TG är också utrustat med sökfunktioner så att man exempelvis kan söka på fordon och registreringsnummer.


För att få  instruktioner om hur du registrerar dig i Trygga Gatan:


Klicka här! 


Så småningom kommer Drev-Hornaryds sockenråd göra alla  sina utskick via Trygga Gatan.


Ansvarig utgivare Drev Hornaryds Sockenråd