Styrelsen

Styrelsen för 2017:

 

Ordförande: Börje Lennartsson - Tel: 070-673 20 48

 

Vice ordförande: Roger Johansson - Tel: 070-349 57 37

 

Sekreterare: Louise Jansson - Tel: 073-439 95 23

 

Kassör: Margareta Holmquist Kindlund - Tel: 070-693 29 58

 

Ledamot: Tomas Jansson - Tel: 070-213 75 45

 

Ledamot: Hanna Vernersson - Tel: 070-205 28 05

 

Suppleant: Per-Martin Karlsson - Tel: 070-423 11 28

 

Suppleant: Thomas Ohlsson - Tel: 070-538 03 46

 

Suppleant: Katarina Ohlsson

 

 

 

 

Ansvarig utgivare Drev Hornaryds Sockenråd