Grannsamverkan

Grannsamverkan:


Drev-Hornaryds socken bedriver grannsamverkan. Det innebär att vi samarbetar och hjälper varandra genom att uppmärksamma vad som händer i vårt område samt har kontakt med polisen. 


Nu finns Facebook-gruppen: Drev-Hornaryd Grannsamverkan.