Grannsamverkan

Grannsamverkan:


Drev-Hornaryds socken bedriver grannsamverkan. Det innebär att vi samarbetar och hjälper varandra genom att uppmärksamma vad som händer i vårt område samt ha kontakt med polisen. 


Ansvarig och kontaktombud:


För att få nyheter och information, maila ert mobilnummer till följande adress: grannsamverkan.dh@gmail.com
Ansvarig utgivare Drev Hornaryds Sockenråd