Styrelsen

Styrelsen för 2024:


Ordförande: VAKANT!


Vice ordförande:  Börje Lennartsson  - Tel: 070-673 20 48


Sekreterare: Louise Jansson - Tel: 073-439 95 23


Kassör: Margareta Holmquist Kindlund - Tel: 070-693 29 58


Ledamot: Malin Jonasson - Tel: 072-322 06 92


Ledamot: Hanna Vernersson - Tel: 070-205 28 05


Ledamot: Tomas Jansson - Tel: 070-213 75 45


Suppleant: Ola Hansson - Tel: 073-823 72 45


Suppleant: Per-Martin Karlsson - Tel: 070-423 11 28


Suppleant: VAKANT