Styrelsen

Styrelsen för 2019:


Ordförande: Börje Lennartsson  - Tel: 070-673 20 48


Vice ordförande:  Roger Johansson - Tel: 070-349 57 37


Sekreterare: Louise Jansson - Tel: 073-439 95 23


Kassör: Margareta Holmquist Kindlund - Tel: 070-693 29 58


Ledamot: Per-Martin Karlsson - Tel: 070-423 11 28


Ledamot: Hanna Vernersson - Tel: 070-205 28 05


Ledamot: Thomas Ohlsson - Tel: 070-538 03 46


Suppleant: Katarina Ohlsson


Suppleant: Vakant


Ansvarig utgivare Drev Hornaryds Sockenråd