Hjärtstartare

Hjärtstartare


Sockenrådet har köpt in en hjärtstartare som är placerad i carporten hos Robert Alexandersson på Massavägen 20 i Böksholm. 


Hjärtstartaren är kopplad till hjärtstartarregistret.