Om

Om sockenrådet:


Drev-Hornaryds socken består av alla som är folkbokförda i Drevs och Hornaryds församlingar.


Socknens uppgift är att verka för att skapa gemenskap och trivsel genom att samordna och förverkliga idéer, önskemål och behov.


Socknen ska vara oberoende av politiska eller andra föreningar och får inte med egna kandidater och röstsedlar delta i kommunala val.